Yönetim

Merkez YÖNETİM KURULU

BAĞLI OLDUĞU BİRİM

Prof. Dr. Ü. Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ
(Müdür)

HÜ Halk Sağlığı Enstitüsü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar A.D. ve HÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D.

Doç. Dr. Tolga YILDIRIM
(Müdür yardımcısı)

HÜ Tıp Fak. İç Hastalıkları A.D. Nefroloji Bilim Dalı ve Halk Sağlığı Enstitüsü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar A.D.

Prof. Dr. Esra ERGİN
(Müdür yardımcısı)

HÜ Diş Hekimliği Fak. Restoratif Diş Tedavisi A.D. ve Halk Sağlığı Enstitüsü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar A.D.

 

 

Prof. Dr. Ali Fuat KALYONCU

HÜ Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları AD. ve
Halk Sağlığı Enstitüsü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar A.D.

Prof. Dr. Oya ÖZDEMİR

HÜ Tıp Fak. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.D. ve Halk Sağlığı Enstitüsü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar A.D.

Prof. Dr. Tezer KUTLUK

HÜ Tıp Fak. Pediatri A.D. Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı, Halk Sağlığı Enstitüsü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar A.D. ve Sağlık Araştırmaları A.D.

Prof. Dr. S. Lale TOKGÖZOĞLU

HÜ Tıp Fak. Kardiyoloji A.D. ve Halk Sağlığı Enstitüsü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar A.D.

 

Merkez DANIŞMA KURULU

BAĞLI OLDUĞU BİRİM

Prof. Dr. Cengiz KILIÇ

HÜ Tıp Fak. Psikiyatri A.D. ve Halk Sağlığı Enstitüsü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar A.D.

Prof. Dr. Gülay SAİN GÜVEN

HÜ Tıp Fak. İç Hastalıkları A.D. Genel Dahiliye Bilim Dalı ve Halk Sağlığı Enstitüsü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar A.D.

Prof. Dr. Burcu Balam DOĞU

HÜ Tıp Fak. İç Hastalıkları A.D. Geriatri Bilim Dalı ve Halk Sağlığı Enstitüsü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar A.D.

Prof. Dr. Meryem TEKÇİÇEK

HÜ Diş Hekimliği Fak. Çocuk Diş Hekimliği A.D. ve Halk Sağlığı Enstitüsü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar A.D.

Prof. Dr. Bahar GÜÇİZ DOĞAN

HÜ Halk Sağlığı Enstitüsü Sağlık Araştırmaları A.D. ve HÜTF Halk Sağlığı A.D.

Prof. Dr. Bülent ALTUN

HÜ Tıp Fak. İç Hastalıkları A.D. Nefroloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Dilek ASLAN

HÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D.

Prof. Dr. Z. Toros SELÇUK

HÜ Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları A.D.

Prof. Dr. Füsun ÇUHADAROĞLU

HÜ Tıp Fak. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D.

Prof. Dr. Şuayip YALÇIN

HÜ Tıp Fak., İç Hastalıkları A.D. Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Prof. Güzide Burça AYDIN

HÜ Tıp Fak. Pediatri A.D. Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Neslişah RAKICIOĞLU

HÜ Sağlık Bilimleri Fak., Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Toplum Beslenmesi A.D.

Doç. Dr. Ayda KARACA

HÜ Spor Bilimleri Fak., Rekreasyon Bölümü, Fiziksel Aktivite ve Sağlık A.D.

Dr. Öğr. Üyesi Yağmur Deniz YILDIRIM

HÜ Diş Hekimliği Fak. Periodontoloji A.D.

Öğr. Gör. Meltem ŞENGELEN

HÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D.

Prof. Dr. Meral KAYIKÇIOĞLU

Ege Üniv. Tıp Fak. Kardiyoloji A.D.

Prof. Prof. Dr. Ayşe KÜÇÜKDEVECİ

Ankara Üniv., Tıp Fak., Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Prof. Dr. Gül ERGÖR

Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D.

Prof. Dr. Sibel SAKARYA

Koç Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D.