İletişim
Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 06100 Sıhhiye, ANKARA
Telefon : +90 (312) 305 15 90
Faks : +90 (312) 311 00 72