Misyon ve Vizyon

Misyon

Bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi konusunda, üniversitenin ilgili bölüm ve birimlerinin ve konuyla ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşların işbirliği ile eğitim, araştırma ve etkinlikleri düzenlemek ve toplum tabanlı kanıta dayalı modellerin geliştirilmesini sağlamaktır.

Vizyon

Yurt içinde ve dışında bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi ile ilgili konularda araştırma ve incelemeler yaparak, Türkiye'de bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme sıklığını ve etkileyen faktörleri belirleyerek, toplumun sağlığı geliştiren yaşam tarzını benimsemesine yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla müdahale programlarını yürütmektir.